KUNDEHISTORIER: MANTLE

Mantle Analytics omgjør bedrifters egne data til verdifull innsikt

Cloud Migration (CSP)

Mantle logo-1-1-1

Ved å bruke tjenestene i Microsoft Azure bygger Mantle Analytics løsninger som innhenter og analyserer dataene deres kunder besitter. Disse dataanalysene brukes til å tilføre kundene verdi og fungerer som et beslutningsgrunnlag.

I 2017 var Espen Kringstad, COO i Mantle Analytics med på å grunnlegge bedriften etter at de identifiserte et hull i markedet. De mente bedrifter, og særlig SMBer, manglet god nok bistand til å få verdi ut av dataene de satt på.

 

Ta beslutninger på riktig grunnlag

Kringstad har tidligere jobbet for systemleverandører hvor både han og kundene har vært låst til de tjenestene som leveres. Selv om utfordringene som dukker opp kan løses med disse tjenestene, er det ikke nødvendigvis det beste for et selskap, sier han. Derfor startet de Mantle Analytics også for å passe på at kundene får tilpasset og tilrettelagte løsninger basert på hva de faktisk har behov for. Han setter også et krav til at det skal være enkelt:

– Ja, du kan hente ut informasjonen, men du må trykke deg inn «20» steg og så må du kanskje gjøre det fire ganger fordi du skal se det på litt forskjellige måter. Det skal du ikke trenge. Det skal bare være tilgjengelig, du skal bare finne det ved et tastetrykk.

At all relevant data er lett tilgjengelig gjør det enklere for bedriften å ta viktige beslutninger på riktig grunnlag. Dette vil gi bedriften en stor merverdi. En stor utfordring i dag er nemlig at bedrifter tar valg basert på ett sett med informasjon uten å ha helheten foran seg. Ved å sentralisere og gjøre informasjonen tilgjengelig for et større antall av beslutningstakerne, kan de trekke sine egne konklusjoner og kanskje komme til en annen løsning som igjen gagner selskapet på en helt annen måte.

 

Pakkeløsninger tilpasset behov

Når Mantle Analytics jobber med en kunde kan prosessen forklares i tre steg:

  • De starter med å samle inn all dataen. De har bygget en egen løsning som heter Uniifire som de bruker for å samle dataene sammen.
  • Deretter driller de seg inn i dataene i virksomheten for å se hva som finnes. Her identifiserer de gode og dårlige data og trekker ut det relevante.

  • Til slutt skaper de innsikt via rapporter og analyse-modeller der dataene viser den relevante informasjonen ved bruk av Power BI Embedded.

I tillegg har de bygget en del pakkeløsninger som bedrifter kan benytte seg av. Mange som går inn i prosjekter og begynner å samle inn informasjon har ofte ingen strategi eller formål med det. Dermed kan man ende opp med mye overfladisk data og ender opp i en labyrint hvor de ikke vet helt hvor de skal begynne eller hva de skal se på.

– Alle snakker om Big Data, men nå har man gått tilbake til small data eller relevant data. Det er ikke nødvendigvis mange som har lyst eller tid til å finne ut av dette selv. Derfor kan de bruke oss til å bygge egne skreddersydde modeller eller bruke oss som en rådgivende part for å sette opp mer standard analyser og modeller de kan benytte seg av i fremtiden.

Ved å identifisere hvilke nøkkeltall som faktisk er viktige, hvordan man skal bruke dem og hvordan man kan se mulighetene i markedet trenger man ikke å lenger reagere, men agere, på informasjonen man har tilgjengelig, legger Kringstad til.

– På denne måten slipper man å jobbe i retroperspektiv.

 

Skyen ga de åpenheten og skalerbarheten de trengte

Fra dag én var Mantle Analytics klar på at de måtte ut i skyen for å kunne bygge de løsningene og oppnå de resultatene de ønsket. Deres forretningsidé går ut på å gi tilgang til data til alle og rive ned veggene slik at man kan se hele historien for så å bruke det for å se fremover. Denne tankegangen lå også i bunn da de valgte skyen og Microsoft Azure. Valget ga dem muligheten til å kommunisere på tvers av plattformer og legge til elementer etter hvert som man trengte det.

Verden går mer mot slike self-service-løsninger og ulike byggeklosser man selv setter sammen. I den forbindelse trengs det økt skalerbarhet og åpenhet for å sette sammen og bruke byggeklossene på en måte som passer best for den enkelte bedrift.

Mantle Analytics har selv fått bruk for og utnyttet de ulike byggeklossene i Microsoft Cloud i arbeidet med sine egne løsninger. Et eksempel er måten de bruker Power BI Embedded i arbeidet med å fremstille dataen de innhenter og analyserer.

Mantle Analytics har oppdaget flere fordeler med å velge Microsoft Azure og skyen. Blant annet gir de dem muligheten til å teste hvordan systemet vil påvirkes hvis de plutselig får et rush med kunder inn. Dette gir de også muligheten til å overvåke ressursbruken og ikke minst teste skaleringen, nærmere bestemt brytningspunktet. Slik eliminerer de eventuell nedetid eller treghet hos sluttkundene. Samtidig betaler de bare for faktisk bruk og slipper å forplikte seg til nye lisenser og høyere kostnader. Som et start-up-selskap mener Kringstad det er et krav at de får muligheten til å teste slike ting uten å være avhengig av at andre skal gjøre jobben sin og redde for ekstra kostnader.

 

Eliminering av mellommann har økt fleksibiliteten

Skyen tilbyr en ekstremt mye høyere fleksibilitet uten at det øker kostnadene, legger han til. Å slippe å være «dritten i midten» mellom kunden og eventuelle teknikere har vært viktig for Mantle Analytics. Ved å bruke Azure-tjenestene og sette opp servicene i Azure har de nå selv full kontroll på både hva som kjøres og hvorfor.

Kringstad erkjenner at de trenger å ha folk med på laget som kan geleide og gi dem råd om hva som er «best practice», og hva som er riktig løsning for dem. Noe av det viktigste de så etter i en slik partner var noen de fikk god kjemi med. Dette fant de hos Ironstone, og fikk da i tillegg en partner de kunne vokse med og hvor de følte seg trygg på at de ble ivaretatt.

– Det er ikke noen som bare er interessert i å pushe løsninger og som skal bygge en kjempestruktur for deg. Du får liksom det du har behov for, når du har behov for det.

Å ha noen på laget de kan sparre ideer, nye tanker, muligheter og løsninger med har også vært veldig viktig for dem, sier Kringstad.

 

Klar utviklingsplan

I fremtiden ser Mantle Analytics for seg å videreutvikle pakkeløsningene sine og har laget det de kaller et «Product Road Map» for datainnhentingsprogrammet sitt Uniifire. Nå jobber de med å bygge self-service implementeringer hvor man skal kunne benytte seg av dataene og agere i henhold til dem. Man tolker dataene selv, men de blir alltid presentert automatisk for kundene. Videre planlegger de å bygge enda flere moduler hvor de tenker å koble på maskinlærings-algoritmer.

Målet er ikke å erstatte noe, men at man bruker alle disse dataene og all den funksjonaliteten man har opparbeidet seg gjennom de foregående stegene til å bruke on-demand intelligens. Dette handler igjen om at modellene deres skal kunne gi kundene anbefalinger i mye større grad. Det er typisk rettet mot eksempelvis likviditetsmessige elementer, samt også operasjonell informasjon som for eksempel å kunne varsle tidlig om en vare selger bra og behov for påfyll av varelageret.

 

Fremtiden ligger i self-service

Mantle Analytics har satt opp portalen og mulighet for både kundene deres og partnere til å sette opp og bygge egne modeller og løsninger. Neste steg er å jobbe videre med å publisere ulike ferdige rapporter og modeller de kan benytte seg av.

Første halvdel neste år vil de også gi muligheten for at kundene selv skal kunne jobbe med selve integrasjonen. Hvis man setter opp noe så kan de for eksempel tilpasse hvordan forretningslogikken skal fungere.

Videre kan man forvente å se en self-service-plattform hvor spesielt litt mindre bedrifter enkelt kan koble seg på, samle og hente ut dataene de trenger og bruke de slik de måtte ønske, uten egentlig å måtte benytte seg av noen ytterligere tjenester fra Mantle Analytics.

– Vårt ønske er å gi deg informasjon i ett bilde, uten at du må lete etter eller bruke tid på å legge inn den informasjonen. Den skal bare være tilgjengelig og et verktøy for deg, ikke noe du føler du må jobbe med, sier Kringstad.

Se video case om Mantle Analytics her.

Oppdag vårt Azure for Developers-rammeverk

La oss ta en prat!

Når du ringer oss kommer du kanskje til å bli tatt imot av Amna, som er en av våre fantastiske hjelpere på kundesupport!

Employee-In-Computed