Hoppa till innehållet
KUNDEHISTORIER: BYGGTJENESTE

Byggtjeneste har flyttet sin produktutvikling til skyen

byggtjeneste logo

Selskapet ble etablert i 1956 og er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Byggtjeneste setter standarden for transaksjon og dokumentasjon i hele verdikjeden og tilrettelegger for økt samhandling.

Forretningsstrategien deres er å levere løsninger både for produktdata og forvaltning. Byggtjeneste skal være et bindeledd mellom leverandør og handel i byggebransjen, med to hovedområder: forvaltning og leveranse av digitale løsninger. For sistnevnte er IT-strategien sentral.Øystein i Byggtjeneste

Reisen fra on-prem til Azure
IT-avdelingen til Byggtjeneste er ledet av Øystein og består i dag av både in-house utviklere og et out-sourcet team, samt en Release Manager og en på Drift Operator. Hele avdelingen jobber tett med de andre avdelingene, som sitter med kundekontakt og det forretningsmessige. Alt de har laget er skreddersydd og utviklet på egen hånd. Det meste og viktigste har tidligere vært driftet i det lokale datasenteret. Med en Cloud Only-strategi har de arbeidet dedikert med å flytte alt opp til Azure.

«Produkt har vært hovedfokuset. For de ansatte er nå fokuset å ikke ha noe lokalt, men bruke kun skyløsninger, som for eksempel Office 365 slik at ansatte effektivt kan arbeide hjemmefra.»

Byggtjeneste ønsket å flytte til Azure grunnet flere årsaker og trekker frem skalering som en viktig faktor. De så at tjenestene i deres eget datasenter hadde sine begrensninger, samt at det var krevende å drifte tjenester og applikasjoner.

«Vi ser at det er mer stabilt og sikrere å ha tjenestene i Azure. Kostnadsmessig vil det være gunstigere på lengre sikt når alt er flyttet over.»

Videre forteller Øystein at det er mange tjenester i Azure som gjør at de kan forbedre kvaliteten og ytelsen, og hjelpe med å lansere tjenester raskere ved å ta i bruk eksisterende løsninger som ikke finnes on-prem.

 

En partner med rett ekspertise 
Ironstone har vært en rådgiver og sparringspartner i forbindelse med Byggtjenestes migrering til Azure, og bistått med rådgivning om arkitektur og andre viktige beslutninger knyttet til infrastruktur. Support på Azure-plattformen brukes ved behov og gir godt utbytte for selskapet. I tillegg har Byggtjeneste ønsket å øke kunnskapsnivået innen Azure ved hjelp av kursing og workshops.

«Det er betryggende å ha en partner i bakhånd når kompetansen ikke strekker til. Vi ønsker å bygge opp kompetanse selv, men det hjelper å kunne trekke inn ekspertise på enkeltområder, spesielt når man skal gjør store endringer.»

 

Oppdag vårt Azure for Developers-rammeverk

Låt oss snacka!

När du ringer oss kommer kanske mötas av Amna, som är en av våra fantastiska hjälpare på kundsupport!

Employee-In-Computed