Hopp til innholdet

Fremtidens IT-Ledelse

Over de siste to årene har OBOS Block Watne, et boligbyggerselskap og heleid datterselskap av OBOS, gått fra en ...


Over de siste to årene har OBOS Block Watne, et boligbyggerselskap og heleid datterselskap av OBOS, gått fra en tradisjonell serverpark til en komplett skybasert løsning. Nøkkelen til endringen lå i å kartlegge og forstå bedriftens mål og behov, ifølge IT-leder Eugen Dahl.

 

En enklere IT-hverdag og mer tilfredse kunder

For OBOS Block Watne startet det med et ønske om enda mer fornøyde kunder. Dette så de utfordret mulighetene de hadde i datidens systemer, forteller Dahl. I tillegg var det et stort behov for å effektivisere og forenkle brukernes jobbhverdag.

– Hos oss står både kunden og brukeren i sentrum, sier Dahl.

– Brukerflatene må være intuitive, og brukerne skal oppleve at de får en enklere IT-hverdag. Og når skreddersydde løsninger ikke alltid er et alternativ, har det vært desto viktigere med investering i god brukeradopsjon, det vil si mye kommunikasjon, personlig oppfølging og ikke minst fysisk tilstedeværelse i de mest krevende omstillingene.

Jobbhverdagen til OBOS Block Watnes brukere har betraktelig forenklet seg etter endringen. Bare det å ha samme passord og brukernavn overalt trekker Dahl frem som en gevinst. I tillegg har de bedre tilgang på egne data. Dette gir en stor fordel når de skal ta datadrevne avgjørelser, sier Dahl.

 Jeg synes det er helt knall å kunne sitte i møter og heller trekke opp et diagram med data og diskutere over fakta, i stedet for å sitte å famle litt i blinde og synse om ting, fortsetter han.

Skytjenestene har også gjort det enklere for brukerne å holde kontakten, både i form av digitale møter og digital samhandling med både interne og eksterne i byggeprosjekter.

 

Løsninger bygget for fremtiden

Å gå over til skytjenester var for OBOS Block Watne også en måte å forberede seg på fremtiden. Som mange andre i deres bransje er det også viktig for dem å produsere riktig bolig til rett kunde, og produsere både grønnere og mer kostnadseffektivt, sier Dahl.

– Dagens teknologier støtter godt opp under dette, mener han.

– Internet Of Things, Big Data, bruk av kunstig intelligens og robotisering er eksempler på dette, som igjen stiller høye krav til plattform og informasjonshåndtering. Der er vi nå!

Dahl mener også endringene vises på kundetilfredshetsmålingene. De siste to årene har de nemlig kommet på andreplass i bransjen.

 Tenk deg en situasjon hvor du har brukt 10 millioner på et hus og så sitter du et år eller to og venter på å få huset ditt. I den perioden er det ganske tynt med informasjon. Nå bidrar IT i OBOS Block Watne til å gi kundene veldig mye mer informasjon underveis i byggeprosessen. På den måten føler man seg mye mer ivaretatt og fulgt opp, forklarer Dahl.

Dahl mener noen av de viktigste grunnene til de gode resultatene er at de satte seg ordentlig inn i hva behovene deres var, hvor de befant seg i forhold til modenhet i organisasjonen og hvilke tekniske løsninger de allerede satt på.

–  Man må vite litt hvor man er før man kan komme seg dit man skal, sier Dahl.

Videre var det viktig at de planla deretter, gjennomførte i iterasjoner og lærte og justerte underveis.

 –  Dette viser at man trenger å ha en forståelse for sammenhengen, og evner å bygge en bro mellom forretning, organisasjon og teknologi. Det er moderne IT-ledelse i praksis mener jeg, legger han til.

 

Tilpasse tjenester etter egne behov

Dahl forteller at valget falt på akkurat skytjenester på grunn av muligheten til å raskt og enkelt innhente og tilpasse tjenester til deres bruk. Også hans egen motivasjon stammer fra å sette ord på de faktiske behov og deretter komme fram til den beste løsningen for dette.

–  Microsoft har en suite av applikasjoner som ikke bare begynner å fungere veldig godt sammen, men de har også forstått at å tilrettelegge for at man enkelt kan ta i bruk tjenester fra andre leverandører, gjør at vi nå raskere kan sette sammen byggeklosser som passer våre behov – uten de helt store investeringene, forteller han.

Dahl legger også til at en av de andre fordelene med skybaserte løsninger er hvor enkelt det er å komme i gang, bruke og teste ut nye tjenester uten å ha signert langsiktige avtaler man ikke vet om man trenger. OBOS Block Watne har selv utnyttet Microsoft suiten ved å tilpasse dens applikasjoner til å fungere som systemløsninger til deres bruk.

–  I stedet for å kjøpe en programvare som tvinger oss til å jobbe på en måte som den programvaren sier vi skal jobbe på, benytter vi applikasjoner som Project, Teams, SharePoint, OneDrive, Flow, Power Apps og så videre, for å understøtte hvordan vi samhandler i våre byggeprosjekter, forteller Dahl.

Ved å bruke verktøyene Microsoft tilbyr, kan man altså få ganske skreddersydde løsninger uten å nødvendigvis måtte kjøpe andre tjenester i tillegg.

 

Interessen sprer seg

Det er ikke alltid endringer tas godt imot. Dette har Dahl og OBOS Block Watne tenkt på da de satte i gang med endringsprosessen. De har tenkt strategisk rundt hvordan de kan få med seg brukerne og resten av organisasjonen på å, ikke bare omfavne den nye teknologien, men også selv bli interessert i de mulighetene den gir.

–  Jeg har jo overordnet mange ideer om hvordan vi med den verktøykassen vi har kan løse mange av våre utfordringer, men det har vært viktig å prioritere de delene hvor man får den der «pullen» fra organisasjonen, sier Dahl.

Selv har Dahl hatt en stor rolle underveis i skiftet. Han har hatt ansvaret for langsiktig arkitektur, sørget for forankring i ledelse, jobbet med koordinering underveis og selvfølgelig jobbet mye med brukeradopsjon. I tillegg er Dahl opptatt av å faktisk møte brukerne der de er. Han har under utvikling av de forskjellige fasene vært rundt på lokasjoner og bistått med konfigurering og veiledning for brukerne. Dette er også moderne IT-ledelse, mener Dahl.

 Ekstra fint med det er jo at jeg har blitt bedre kjent med mange av mine arbeidskollegaer og benyttet sjansen til å få mange fine innspill til fremtidige IT-løsninger, legger han til.

Dahl kan gledelig fortelle at flere i organisasjonen nå har fått øynene opp for mulighetene til å etablere gode løsninger på tvers av de gamle siloene innenfor organisasjonen. Han opplever også at interessen for ulike løsninger sprer seg og etterspørselen øker, blant annet har flere prosjektledere fått nyss i de mulighetene for digital samhandling i byggeprosjekter og melder nå ønske om å være med og pilotere løsninger for dette.

–  Men det er en fornøyelig situasjon å sitte i da, at du heller må holde litt igjen enn å skulle prakke på dem løsninger de ikke vil ha.

 

En oppfordring til IT-ledere

OBOS Block Watne og Dahl er veldig fornøyde med å ha gått over til en skybasert tjenesteløsning. De oppfordrer flere til å sette seg ned og evaluere egne behov og koble IT-strategien opp mot forretningsstrategien.

–  IT er en så gjennomgripende del av de fleste virksomheter, at en dårlig løsning eller partner kan være avgjørende for bedriftenes fremtid. Der vi er i dag, rent teknologisk, kan man vel si at det er "kundens marked". Det er derfor fullt lov å stille krav til systemleverandørene, og det bør løpende vurderes å oppgradere eller bytte til løsninger som best mulig ivaretar forretningens behov, avslutter Dahl.

 

Interessant? Mer informasjon om digitaliseringsreisen til OBOS Block Watne finner du her