Hopp til innholdet

Prisjustering av våre tjenester

Oppdatering av priser for 2024 for tjenester fra Ironstone


Oppdatering av priser for 2024 for tjenester fra Ironstone  

Med bakgrunn i inflasjon og for holde tritt med den generelle kostnadsutviklingen som påvirker vår bransje, ser vi oss nødt til å justere prisene på våre tjenester. Dette er et skritt vi tar for å kunne fortsette å tilby deg den kvaliteten og verdien du forventer. 

Hva betyr dette for deg: 

Fra og med 1. april 2024, vil prisene våre bli justert med en økning på 5,5% fra gjeldende priser. Dette er forankret i prisveksten gjennom 2023 basert på KPI fra SSB.  

Vi ønsker å forsikre deg om at denne prisjusteringen er i tråd med den nåværende økonomiske situasjonen og reflekterer den generelle markedsutviklingen.

Takk for din forståelse: 

Skulle du ha noen spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, kontakt din kundeansvarlige i Ironstone eller support her.

 

Takk for at du velger Ironstone som din IT-Partner. 
Vi verdsetter tilliten du har til oss og ser frem til å fortsette vårt samarbeid. 

 

Med vennlig hilsen, 

Alexander Bergedalen 
Administrerende direktør  
Ironstone AS