Hopp til innholdet
Microsoft 365

Spar tid og penger med lisensoptimalisering fra Ironstone

Den nye lisensoptimaliseringen fra Ironstone gir deg konkrete anbefalinger som reduserer kostnader, alt med noen få ...


Den nye lisensoptimaliseringen fra Ironstone gir deg konkrete anbefalinger som reduserer kostnader, alt med noen få klikk i Ironstone-portalen. 


Som en del av tjenesten IT for Dine Ansatte får du tilgang til

Analyse av lisensbruk

Vi gir deg anbefalinger for konkrete besparelser basert på vår analyse av din lisensbruk og vilkår.

Anbefalinger utført direkte i portal

Med noen få klikk kan du enkelt utføre kostnadsbesparelser direkte i Ironstone portalen! 

Optimaliseringsdashbord

Vi viser hva du har optimalisert så langt, og deres ytterligere potensielle besparelser. Dette gir deg målbare gevinster og kontinuerlig effektivisering på lang sikt. 

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

Mike Northfield

Associate CMO
Product Lead

 

Kostnadsbilde

Den nye lisensoptimaliseringen fra Ironstone gir deg en presis og kostnadseffektiv styring av IT-driften, alt med noen få klikk i Ironstone-portalen. Først ga vi deg innsikten, nå gir vi deg verktøyet du trenger for å realisere gevinstene.

Som en del av tjenesten "IT for dine ansatte" er lisensoptimalisering en kontinuerlig prosess som identifiserer kostnadsbesparelser som oppstår som følge av svingninger i organisasjonens lisensbehov.

Dette følger av variasjon i forretningsaktivitet gjennom ulike perioder og utviklingsfaser av selskapet.

Ironstone-anbefalingene er dynamiske og kontinuerlige som en integrert del av tjenesten. I motsetning til statiske engangsprosjekter hvor effektene raskt blir utdaterte eller avhengige av interne ressurser for realisering, jobber vår optimalisering i det stille og krever kun din oppmerksomhet når betydelige forbedringer kan utføres umiddelbart.

Vi fjerner ikke bare ubrukte lisenser og reduserer kostnader, men optimaliserer også abonnementer og hvordan lisenser brukes. Ved å harmonisere vilkår med behovene til organisasjonen og automatisk anbefale nye handlinger, reduseres kostnader samtidig som behov så vel som vekst hensyntas.

Vi bryter ned kompleksiteten og gir dere direkte besparelser i prosent og kroner, og muligheten til å gjennomføre her og nå.