Hopp til innholdet

Lærdommer fra en digitaliseringsprosess

Da Møller Eiendom skulle gjøre reisen fra tradisjonell serverpark til skyløsning, valgte de Ironstone som partner på ...


Da Møller Eiendom skulle gjøre reisen fra tradisjonell serverpark til skyløsning, valgte de Ironstone som partner på grunn av Ironstones tunge ekspertise innen skyløsninger og forståelsen de har av at teknologi og mennesker må jobbe sammen for at man skal lykkes. 

Hvorfor skyløsning?

Mette Bjerk er Leder for Konsept og Digitalisering i Møller Eiendom. For henne handler digitalisering om å koble sammen teknologi, kompetanse og erfaring. 

–Teknologien utvikler seg hele tiden, og vi må henge med og være tilpasningsdyktige.

Behovet for å gjøre overgangen fra tradisjonell serverpark til skyløsning handlet om:

  • Å få til bedre samhandling internt. 
  • Å få til bedre samhandling mot kunder og partnere.
  • Det løste fremtidens behov for skalering. 
  • Behovet for cybersikkerhet ble dekket.

–Når man skal opp i sky, er det helt avgjørende å ha med seg en god leverandør. Ironstone har hjulpet oss med sikkerhetsaspektene av det å ta i bruk en skyløsning, og har rigget systemene i bakkant så de fungerer slik vi har behov for at de fungerer. 

Vi har samarbeidet veldig godt med tanke på at de har fått en forståelse av hva som er våre behov, slik at de blant annet har kunnet rigge sikkerheten etter hvordan vi som selskap skal samhandle. 

 

Teknologi + mennesker = suksess i digitaliseringsprosjekter

En viktig suksessfaktor for å få til et hvilket som helst digitaliseringsprosjekt, er kombinasjonen av teknologi og mennesker

Tormod Eek er Commercial Lead, har jobbet i Ironstone siden 2017 og samarbeidet med Mette Bjerk og Møller i dette prosjektet. 

–De fleste samarbeid starter med å forstå hva kunden ønsker å oppnå; hva er visjonen for kunden.

Når man går inn i et prosjekt med en “people first” mentalitet, blir det enklere å forstå hva man må gjøre og hvordan man må gjøre det når en skyløsning skal skreddersys. Alle bedrifter er forskjellige, og menneskene som jobber der er også forskjellige, og det må man ta høyde for før implementering, så man er sikker på at alle er med i det som skal skje. 

–Vi er gode på teknologien, og vi kan implementere den,  men vi er helt avhengige av å ha med oss menneskene hvis vi skal ha noen suksess.

–For Møller Eiendom måtte vi først forstå hvor de var hen og hvorfor de ønsket denne transformasjonen. Vi måtte også forstå hvilken utvikling Møller Eiendom ønsket å ha for fremtiden.

Samhandling, sikkerhet og skalering i skyen

Noen av fordelene med skytjenester er blant annet samhandling, sikkerhet og skalering. 

Ønsket om bedre samhandling internt, mot kunder, leverandører, partnere og andre ble kartlagt og tatt høyde for.

I tillegg ble det tatt høyde for at løsningen skulle være skalerbar og bygget for framtiden. 

I bakkant ble det installert en bunnsolid sikkerhetsløsning som sørger for håndtering av endepunkter, brukertilganger, håndtering av tilkoblede enheter og applikasjoner. 

Skyløsningen er tilpasset den fremtidige utviklingen både teknologisk og hos Møller Eiendom, og løsningen er selvfølgelig også skalerbar. 

Fremtiden og ny læring venter

Det å gå opp i sky åpner opp en helt ny verden og folk begynner å jobbe på en annen måte, og åpner opp for fremtiden. 

–Vi har fremdeles masse å lære, og dette er bare begynnelsen. Nå ligger en verden av muligheter foran oss, avslutter Mette Bjerk.