Hopp til innholdet

Hvordan Maksimere Potensialet til din Applikasjon i Azure

Azure tilbyr en rekke muligheter til å øke funksjonalitet, utførelse og sikkerhet samt forenkle vedlikehold av ...


Azure tilbyr en rekke muligheter til å øke funksjonalitet, utførelse og sikkerhet samt forenkle vedlikehold av applikasjon eller tjeneste. Uavhengig om du vurderer å migrere applikasjonen eller ønsker å utnytte mer av tjenestens kapasitethar Azure et stort spekter av tjenester, som kan skape muligheter for å spare inn kostnader og realisere potensialet til dine applikasjoner. 

 
Med så mange muligheter og tjenester under konstant endring, er valg av rett løsning og videreutvikling av applikasjoner ikke alltid like enkelt. Det kan by på ulike utfordringer på veien. Det er viktig at du velger den rette løsningen for dine spesifikke behov, for å kunne utnytte den totale fordelen med skyen. Dette er en enkel guide som viser hvordan du kan benytte Azure til å øke potensialet til dine applikasjoner.   

Hvordan kan du øke potensialet til din applikasjon ved hjelp av en Azure løsning?  


Sentral vurdering  

For å kunne best bruke Azure til din fordel, vil du behøve å innhente en viss forståelse for din applikasjons spesifikke krav. Det vil være kritisk å kunne korte ned den endeløse listen av sky-baserte og hybride tjenester som tilbys. Utviklere bør derfor stille seg disse sentrale spørsmålene:  

  1. Hvor mye kontroll har jeg behov for? 

En sentral faktor når noe skal migreres til Azure, er grad av kontroll. Det bør være balansert opp mot graden av ansvar. Et høyt nivå av kontroll betyr at du bærer et stort ansvar for vedlikehold av infrastruktur og skalering. Vær sikker på at du velger en løsning som reflekterer dine ønsker, prioriteringer og tilgjengelige ressurser.  

  1. Hva er bruksmønsteret?  

For å kunne dra nytte av Azure vil du være nødt til å avgjøre hvordan applikasjonen skal brukes. Dersom du bygger en webapplikasjon for globale brukere, vil applikasjonen kanskje ha et behov for å kunne kjøres kontinuerlig. Kravene til applikasjonen vil være ulike, unngå å betale for mer enn det du bruker. Det er viktig å gjøre en grundig vurdering av bruksområder før du tar det endelige valget. 

  1. Hvor vil applikasjonen kjøre?  

Løsningen som bør velges vil være knyttet til hvor du trenger at applikasjonen kjøres. Det er viktig å avgjøre om applikasjonen kun trenger å kjøre Azure plattformen eller eksternt og. Må den kjøre lokalt for utvikling eller kanskje andre plattformer?   

  1. Hva er mine data behov? 

Azure kan optimalisere din databehandling, men ikke før du har definert hva slags data du skal samle, og hva det skal brukes til. Kommer du til å utføre Online Transactional Processing (OTP), slik som når du lagrer kundedata på nettsiden? Kommer du til å hente ut Online Analytical Processing (OAP) for rapportering og dataanalyse? Vil dataen som blir lagret være personrelatert eller ustrukturert? Forståelsen for databehov er et viktig steg for effektiv bruk av skyen.  

  1. Hva er mitt budsjett?

Du ønsker ikke å havne i en situasjon hvor du betaler for omfattende løsninger, som ikke brukes eller skaper uventede kostnader. Det er avgjørende å budsjettere kostnadene på migrering av applikasjon på forhånd. Azure’s pris kalkulator kan gjøre det enklere å estimere kostnader på de ulike konfigurasjonene for applikasjonen.   

 

Service Kategorier 

Du har nå oppklart individuelle behov for applikasjonen. Det er nå tid for å se på de ulike løsningene for å videre kunne sette i gang med å bygge arkitekturen. Azure løsningene kan forenklet deles inn i tre kategorier: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) og Software as a Service (SaaS).   

Infrastructure-as-a-service (IaaS) 

Tjenester i denne kategorien, slik som Azure Virtual Machines, gir deg full kontroll over en skyserver. Det er optimalt for å kunne kjøre flere applikasjoner. Det er viktig å påpeke at dette kommer med et ansvar for å vedlikeholde, skalere og drifte infrastrukturen samt applikasjonene som kjøres.  

Platform-as-a-service (PaaS) 

Tjenester i denne kategorien, som for eksempel Azure App Service Web Apps tilbyr deg fullstendig driftet tjenester som kan kjøre din applikasjon. Azure tar vare OS vedlikehold, og du beholder fleksibilitet og kontroll over applikasjonen 

Software-as-a-Service (SaaS) 

Tjenester i denne kategorien, som Azure Logic Apps, tildeler ansvar for din applikasjons underliggende infrastruktur i Azure. Det betyr kort fortalt at du skriver koden og Azure tar seg av resten. Det kan være et godt alternativ om du vil fokusere ressursene dine å bygge selve applikasjonen. 

 

Fordeler med Azure  

Ved å bruke tid å velge en løsning som reflekterer dine behov, vil du kunne dra nytte av en rekke fordeler for din applikasjon eller tjeneste: 

  • Kost-effektivitet og lavere kostnader. Ved å kun betale for de tjenestene du faktisk bruker, vil du kunne redusere dagens kostnader betraktelig 
  • Møte kunders økende forventninger. Moderne brukere forventer skreddersydde fantastiske opplevelser, og med tjenester i Azure kan du støtte din applikasjon for å kunne leve opp til forventningene.   
  • Optimalisere sikkerheten. Bruk av rett skyløsning for applikasjonen kan hjelpe å optimalisere sikkerheten, med avansert monitorerings-teknologi og funksjonaliteter som gjenoppretting av data. 
  • Økt funksjonalitet. Ved å velge en skreddersydd infrastruktur for din applikasjon, vil du kunne slippe å glipp av viktige funksjoner som tilfører verdi.

Konklusjon 

Når du skal bygge din applikasjon kan det være greit å ha en Cloud Service Provider, som kan bistå deg i havet av muligheter som skyen skaper. Det kan hjelpe deg til å ta bedre beslutninger når du skal migrere og integrere applikasjoner og tjenester. Det gir deg muligheten til å bygge en bedre applikasjon.