Hopp til innholdet

Hva kan Azure tilby bedrifter som utvikler egen programvare?

Vi opplever at disse bedriftene ofte består av teknisk kompetente ansatte og i veldig stor grad av utviklere. Dere kan ...


Vi opplever at disse bedriftene ofte består av teknisk kompetente ansatte og i veldig stor grad av utviklere. Dere kan koding og er eksperter på deres applikasjon, men trenger i ulik grad hjelp fra eksterne IT-konsulenter til å drifte den på best mulig måte.

To typiske senarioer kan være enten at en partner tar det fulle ansvaret med å flytte og sette opp applikasjonen deres i skyen, mens andre ønsker støtte eller en guide med rådgivning. Målet bør alltid være å sette opp et sikkert, skalerbart og strukturert driftsmiljø.

Videre har vi satt opp noen viktige fordeler og grunner for hvorfor bedrifter bør utvikle applikasjoner i Azure.

 

Styrket sikkerhet – både for bedriften og brukerne

Noe av det første vi gjør når vi kommer inn med vår ekspertise hos kunde er å bistå med oppryddning i eksisterende driftsoppsett. Ofte er disse satt opp på en ustrukturert måte som setter sikkerheten i fare. Ved å legge ned en god styringsmodell for driftsmiljøet til applikasjonen, unngår dere blant annet å lagre deres eller sluttbrukernes data i land med andre lover og krav til databehandling og personvern. Slike reguleringer og direktiv er viktige å følge, men hvis du og dine ansatte ikke har nok kunnskap om det, eller driftsmiljøet mangler såpass struktur at det rett og slett blir for uoversiktlig, er det ikke en selvfølge at dette blir gjort riktig.

I tillegg til at dataene er lagret på riktig måte er de lagret sikrere ved at de ligger på Microsofts servere gjennom Azure. Microsoft har over tusen sikkerhetseksperter som kontinuerlig jobber med å teste og sikre brannmurene. Derfor er det en trygghet i seg selv å vite at det er Microsoft som har dette ansvaret.

 

Skalering og kostnadskontroll

Grunnen til at de fleste av dere søker ut i skyen er jo fordi dere ser at applikasjonen deres trenger mer datakraft og økt skalering for å fungere optimalt. I dagens moderne verden settes det krav til at applikasjoner og tjenester skal fungere like godt uansett hvor man befinner seg i verden og hvor mange brukere som er inne samtidig. Skyen er derfor det beste alternativet. Med automatisk skalering i Azure har dere også muligheten til å skalere opp og ned etter behov, i stedet for å ta høyde for et hypotetisk maksimumsbruk.

Du vil også bare betale for faktisk bruk, og slipper derfor å forplikte deg til ekstra kostnader hver måned fordi dere regner med ekstra pågang en periode. Den ekstra datakraften vil da bare ligge ubenyttet resten av året, samtidig som dere må betale for den. Skalerer dere i stedet opp og ned etter behov vil dere dermed få mye bedre kontroll over kostnadene

Mange sier seg derimot fornøyd bare med en overgang til Azure for å få tilgang til denne automatiske skaleringen og går dermed glipp av de andre mulighetene som finnes i skyen.


Delta på gratis event (digitalt): Transform your application in the cloud >

 

Raskere vekst og flere muligheter

For noe av det viktigste vi gjør er å gi dere råd og informasjon om hvordan dere kan få mest ut av skyen og modernisere applikasjonen deres ved å utnytte plattformtjenestene som finnes i Azure. I stedet for å bruke uendelig mange timer på å skrive inn og legge til nye tjenester i deres eksisterende applikasjon, kan dere tilpasse de samme tjeneste som allerede finnes i Azure. I tillegg er det Microsoft som er ansvarlig for å drifte og vedlikeholde disse tjenestene. Dere vil derfor i teorien spare både arbeidskraft og utgifter.

Vi i Ironstone har bistått mange kunder med å optimalisere sine applikasjoner ved å sette opp en god styringsmodell og utnytte tjenestene som finnes i Microsoft Azure. Vi hjelper dere med å sette opp et sikkert, skalerbart og strukturert driftsmiljø dere kan vokse med. Det er her vår ekspertise ligger og ved å bruke den ekspertisen skal vi tilføre deres bedrift verdi.

Som nevnt over så bestemmer dere selv hvilken rolle vi tar i overgangen eller i driften av deres miljø. Det som derimot er likt, er at vi alltid vil fungere som deres høyre hånd. Enten det er som en sparringspartner eller om dere trenger hjelp til å løse problemer som oppstår.

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere? Kontakt meg for en uforpliktende prat.