Hopp til innholdet
Strategi

Gode forprosjekter er nøkkelen til en vellykket digital transformasjon

Skytjenester muliggjør den moderne måten å jobbe med IT på. Dette gjør at vi også må tenke annerledes når vi jobber med ...


Skytjenester muliggjør den moderne måten å jobbe med IT på. Dette gjør at vi også må tenke annerledes når vi jobber med prosjekter og kundene våre. Prosjektledelse innenfor IT er derfor i endring, men den har ikke har forandret seg nok. Vi i Ironstone vil gjøre noe med det.  

 

Organisasjon og IT-avdeling på bølgelengde  

Vår erfaring er at ved å legge ned ekstra ressurser i forprosjektene, får vi en bedre forståelse av deres bedrift og hvilke forventinger og mål dere har. Det er viktig for oss å kartlegge disse behovene på forhånd for å sette rett kompetanse på saken. I tillegg får dere som kunde en mye bedre forståelse av hva vi kan gjøre for dere og hvilken verdi det vil gi deres bedrift. Vi vil kunne fokusere på de viktige og riktige tingene.  

Vi har kunnskap og erfaring fra å knytte IT opp mot forretningen og ser at nøkkelen ligger i at alle ledd i organisasjonen er på bølgelengde. Beslutningstakerne i bedriften må være så delaktige som mulig i IT-prosjektene. Dette fører til bedre forprosjekter og derfor mer forståelse rundt endringen i organisasjonen. Disse bedriftene lykkes også bedre i møte med endringene og når målene sine raskere enn andre bedrifter. Derfor jobber vi mye med å få snakke med de riktige personene på rett tidspunkt og gir dem de rette verktøyene som trengs for å vise hvordan prosjektet vil forbedre deres forretning og gi verdi.  

 

Smidig og forutsigbar  

Vi vil være de første til å si ifra hvis prosjektet er på feil kurs. Skulle dette skje oppdager vi det derimot såpass tidlig at vi med enkle justeringer får styrt prosjektet på rett kjør igjen, før de store feilene oppstår. Dette fordi vi alltid separerer prosjektet opp i mindre leveranser. Det er kortere tid mellom milepælene. Vi sier derfor med stolthet at vi er smidige i jobben vi gjør, og den smidigheten kommer fra erfaringen vi har i bunn. De som leder våre prosjekter har erfaring fra andre, større driftsorganisasjoner, og dette er viktig erfaring vi legger til grunn i våre leveranser, og de tjenestene vi selger. Vi har med andre ord tekniske folk som også forstår business. I tillegg er vi opptatt av å teste og være sikker på at ting faktisk fungerer før vi setter løsninger i produksjon. Vi ønsker å ha en god og tett dialog med våre kunder underveis. De skal alltid kunne få vite hva vi jobber med og hvor langt vi er kommet. På den måten får vi også en forutsigbarhet samtidig som vi klarer å være smidig.  

Vi leverer også forutsigbare tjenester fordi de er bygget på etterprøvde standarder, og fordi vi har et stort fokus på å bryte ned og detaljert forklare prosessen for kundene våre før vi setter i gang. På den måten vil dere alltid vite hva neste steg er. Å flytte IT fra tradisjonelle løsninger og ut i skyen kan virke som en uoppnåelig og krevende prosess, derfor er det viktig for oss å være en forutsigbar og trygg partner.  

 

Transparent og realistisk  

Som leverandør er vi transparente og realistiske. Vi sier ifra hvis målene dere vil oppnå er urealistiske, og hjelper dere med å komme innenfor de rammene som er mulig å gjennomføre. Ved å bruke vår erfaring i bransjen legger vi ned realistiske mål for hva endringen vil resultere i. For eksempel bruker vi å sette i gang med de enkle, men også viktige, delprosjektene først slik at du som kunde får hurtige gevinster og tidlige resultater ut av samarbeidet. Dette gjør at hele organisasjonen raskt ser hva endringene kan gjøre for dere.  

Allerede i forarbeidet ønsker vi å være en transparent partner og leverandør og være åpne og realistiske om veien videre. Dette gjør det enkelt for dere å ha kontroll over hvor dere er i prosessen. I tillegg ønsker vi ikke å skjule noe for dere. Når vi kommer med et estimat på 500 timer, men bruker bare 250, skal dere betale for faktisk brukte timer, ikke estimatet. Vi er transparente også i leveransene vi gir, og vi definerer ikke massive prosjekt for å sitte igjen med store pengepotter. Vi leverer realistiske prosjekt hvor målet vårt er å hjelpe kundene våre å nå sine.  

 

«Å ha de rette folka, både fra bedriften og leverandør, på rett tidspunkt gjør at bedriften lykkes bedre med endringene de vil oppnå.»