Hopp til innholdet

En moderne IT-modell styrker bedriftens innovasjon

IT-bransjen bærer på nåværende tidspunkt preg av å være kundens marked. Det er derfor både lov og egentlig veldig ...


IT-bransjen bærer på nåværende tidspunkt preg av å være kundens marked. Det er derfor både lov og egentlig veldig viktig at dere stiller krav til egne systemleverandører. Ved å kontinuerlig evaluerer leveransen fra deres IT-partnere, ser du om forretningsbehovet til din bedrift tilfredsstilles. Dersom det ikke er tilfellet, burde nye leverandører og modeller vurderes.

Et minstekrav som bør stilles er at din IT-hverdag skal fungere, men hva innebærer egentlig det? IT har en lang tradisjon for å være «prakk», hvor det «alltid» er noe som ikke fungerer. Det dukker stadig opp oppdateringer som gjør at det er noe nytt du må sette deg inn i. IT-support er lagret på hurtigtast sånn at det i hvert fall skal være enkelt å ta kontakt når det oppstår problemer. Samtidig brenner support-tjenesten hull i lommeboka di, og slik skal det ikke være.

Vi har skrevet noen tips dere bør ha i bakhodet for å enklere lykkes i prosessen ved nye IT-anskaffelser.

 

 

 

Dine data, under din kontroll 

Ved å kjøre ditt IT-miljø og dine data på en tradisjonell modell vil alt skje på IT-partnerens premisser. De eier datasenteret sitt og i teorien også dine data. Vår erfaring er at eventuelle endringer ofte resulterer i langvarige og tidkrevende prosesser. Tar du i stedet steget ut i skyen gjennom Microsofts skytjenester, har du selv kontroll på egne data og eget miljø. Da vil du også bestemme hvor stor rolle en IT-partner skal ha i din IT-hverdag. Hvilket betyr at dere får bedre tilgang til egne data, som gjør at dere enkelt og raskt kan gjøre endringer etter hvert som bedriften utvikler seg.

Å velge skytjenester er et smart valg av flere grunner. Blant annet fordi det rett og slett er umulig å bygge tilsvarende løsninger og tjenester på egne datasentre hos tradisjonelle partnere. I Microsoft får du i tillegg en leverandør med enorme ressurser som kan lese dine data opp mot millioner av andre brukere, for å gi din bedrift den beste løsningen basert på dine behov. Hvilket gir et helt annet grunnlag for å ta beslutninger, og er ikke mulig med et tradisjonelt oppsett.

 

 

 

En mer fleksibel og kostnadseffektiv IT-modell 

Et viktig steg mot en forenklet IT-hverdag er å øke fleksibiliteten. En IT-partner skal gi bedriften verdi, og dersom det ikke er tilfellet, skal dere enkelt kunne bytte dem ut. I stedet for å låse dere til langtidskontrakter med en IT-partner som kan litt om alt, kan dere med Microsofts skytjenester hente inn spesialister på de områdene dere trenger, og betale for engangstjenester. Med et slikt oppsett er det dere som legger premissene, og IT-partneren som oppfyller deres behov.

Med en moderne IT-modell basert på skytjenester øker du også fleksibiliteten og kutter kostnadene med det vi kaller automatisk skalering. Hvis din nåværende partner er av den tradisjonelle typen, driftes ditt IT-miljø på deres servere på deres datasenter. Skal du være sikker på at serverne ikke krasjer på grunn av økt bruk må du derfor alltid kjøpe nok serverkraft til et hypotetisk maksimumsbruk. Automatisk skalering gjør det mulig å betale for faktisk bruk i stedet. Samtidig vil systemet være oppe og gå uansett hvor mange brukere som er tilkoblet. Vi ser også ofte at bedrifter allerede har de nødvendige lisensene som trengs for å ta steget inn i skyen og adoptere en moderne modell. Med den rette partneren på laget vil dere få hjelp til å eliminere de lisensene dere ikke trenger og på den måten kutte flere unødvendige kostnader.

 

 

 

Et godt samarbeid fremmer innovasjon

Det er vanskelig nok å navigere rundt i IT-verden uten å hele tiden være nødt til å oppdatere seg på alle endringene i tillegg. I stedet for økt hodebry skal dere som bedrift få hjelp av de ekspertene som allerede sitter på den rette kunnskapen. Ut ifra deres mål og forretningsbehov skal dere sammen legge en helhetlig plan for deres IT-strategi. Partneren er dermed ansvarlig for å oppdatere seg på hvilke oppdatering og endringer som passer inn i deres løsning, innpasse endringene i løsningen og gi nødvendig informasjon til deg og dine ansatte. Denne typen modell jobber for dere i stedet for å bare være et hjelpemiddel ved siden av bedriftens kjernevirksomhet. Ved å velge en slik modell, og utnytte tjenestene riktig, vil dere frigjøre arbeidskraft som dere kan bruke på kjernevirksomheten i form av utvikling av egne tjenester og nye strategier. Dere vil da ha verktøyene som trengs for å ta bedriften deres de viktige stegene fremover, foran konkurrentene deres.

Vi liker å sammenligne IT med mobiletelefonen din. Du skal enkelt kunne navigere i miljøet ditt, du skal sitte med kontrollen og det skal fungere. Når den moderne modellen og tjenestene er satt opp på en korrekt måte, vil derfor også behovet for support gå ned. En moderne partner vil ha et høyt fokus på brukeradopsjon og gir nødvendig opplæring av deg og din bedrifts ansatte. Dette gjør at dere selv er utstyrt med den rette kompetansen for å håndtere små problemer som dukker opp underveis. Samtidig som dere selvfølgelig alltid har spesialister, som for eksempel oss i Ironstone med på laget.

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker et møte!