Hopp til innholdet

Den konkrete fordelen med skyen

Skyteknologi var tidligere kun et buzzword, nå er det en etablert industri med en verdi på over 153.5 billioner dollar.


Skyteknologi var tidligere kun et buzzword, nå er det en etablert industri med en verdi på over 153.5 billioner dollar.

Det har de siste årene vært flere diskusjoner rundt IT-sikkerhet knyttet til skytjenester, men i dag spiller offentlige skytjenester en viktig rolle for mange moderne virksomheter. Kombinert med Microsoft sin annonsering om nye Azure-datasentre i Norge, ser ikke denne trenden ut til å stagnere. Da vil også bedrifter som håndterer mer sensitiv og regulert data kunne bevege seg ut i skyen.

Ifølge Gartner's Top Technology Trends for SMBs Survey, bruker om lag to tredjedeler av små og mellomstore bedrifter skyteknologi, der den siste tredjedelen ser på muligheten for å implementere sky-løsninger for sin virksomhet i fremtiden. Skyteknologi er spådd til å vokse med rundt 21,4% alene i bransjen dette året. For å tydeliggjøre hvilken retning utviklingen går; I 2020 vil 41% av bedrifters arbeidsprosesser bli gjennomført på skyplattformer, en økning på 10% fra dagens forbruk. Så hvorfor går selskapene all-in? Vi har alle hørt ‘’hypen’’ rundt offentlig sky, men her er de fem viktigste fordelene for bedrifter:

 

5 hovedfordeler med den offentlige skyen

 

Forbedret sikkerhet

Tilliten til skyen har økt betraktelig de siste årene. Skyleverandører har utviklet bedre og sikrere tjenester, flere brukere har rapportert positive opplevelser. 94% av selskaper sier at migreringen fra on-premise infrastruktur til skyen har resultert i en lignende eller forbedret IT-sikkerhet. En annen studie viser at innen 2022, vil mer enn 95% av uønskede sikkerhetsrelaterte hendelser skyldes menneskelige feil, og ikke teknologien i seg selv. Det kan være lurt å rette fokuset bort fra om skyen er sikker, og fokusere på hvordan bedriften selv kan bruke skyen på en mer sikker og effektiv måte.

Skyleverandører har tilgang til stordriftsfordeler, noe som muliggjør å implementere sofistikerte sikkerhetsløsninger som drar nytte av teknologier som Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning (ML). Nye innovative teknologier, fører til at man stiller sterkere ved rekrutering av de beste i bransjen og kan bygge dedikerte løsninger for å monitorere sky-miljøet 24/7. Dette for å kunne forutse, oppdage og motvirke potensielle trusler og unngå risiko for sikkerhetshull. På toppen av dette tilbyr de fleste leverandørene automatisk sikkerhetskopiering samt hurtig gjennompretting ved katastrofale hendelser, som videre skaper trygghet.   

  

Skalerbart

Den største fordelen med den offentlige skyen er at du enkelt kan skalere opp eller ned, grunnet fleksibiliteten fra konsumbaserte avtaler. Denne typen avtale krever ingen minimum bindingstid og kan enkelt og raskt bli kansellert. Det gir bedrifter muligheten til å justere deres IT-investeringer etter deres behov; i stadig endring. Slik at i stedet for å bli fakturert for deres høyeste potensielle forbruk hver gang, betaler bare bedrifter for det de bruker. Det er en perfekt modell da det tillater bedrifter å skalere dynamisk. 

 

Innovasjon

Skybaserte applikasjoner, tjenester og datalagring/-oppbevaring fremmer innovasjon for bedrifter under press for å henge med på den hurtige teknologiutviklingen. De som kjøper sky-basert programvare drar store fordeler av det faktum at deres programvare alltid er oppdatert og ivaretatt av dere cloud service provider. Slik at de kan fokusere på utvikling av banebrytende produkter. I tillegg, penger spart fra reduksjon i innleide konsulent kostnader og lignende kan videre brukes på bedriftsutvikling. Andre innsparinger grunnet optimalisering av ressursbruk i forbindelse med den konsumbaserte modellen, vil da kunne legges i prosjekter dedikert til å hjelpe bedriften å være ledende i sin bransje. Alt i alt, en sky tjeneste som blir vedlikehold for deg, frigjør tid, ressurser og kreativitet – noe som kan investeres i innovasjon og forretningsvekst. 

 

Smidig

Tidligere har hoveddriveren for hvorfor man bør flytte til skyen vært presset til å spare IT-kostnader, nå er det behovet for hastighet og smidighet. For å tydeliggjøre, 2018 Cloud Computing Survey by IDG avslører at de to største grunnene til at bedrifter flytter til skyen er at det tillater dem å levere IT tjenester raskere (71%) og at det muliggjør dem til å bli mer fleksible (63%). Her kommer to grunnet til at den offentlige skyen hjelper bedrifter til å bli mer fleksible:

For det første, bedrifter kan unngå å binde store investeringer i datasenter eller lange kontrakter, ved å flytte over IT investeringene til sky tjenester. Månedlige betalinger tillater firmaer å enkelt optimalisere arbeidsprosesser for å kunne respondere på kravet til hastighet og smidighet samt den hurtige utviklingen.  

For det andre, sky-baserte kontrakter kan bli enkelt kanselleres og dersom en tilstrekkelig IT infrastruktur har blitt utvikler så kan bedriften enkelt flytte dette over til en annen partner.  Det betyr at den offentlige eller hybride skymiljø gjør at man som selskap unngår å bli låst til en partner, typisk assosiert med on-premise lagrings løsninger samt utdatert infrastruktur.   

 

Førsteklasses teknologi

Investeringer i den offentlige skyen betyr investeringer i fremtiden. I motsetning til on-premise løsninger som må bli anskaffet, vedlikeholdt og noen ganger erstattet til en høy kost, er sky tjenester alltid oppdaterte. Grunnet bransjens høye konkurranse må sky leverandører konstant investere i egen infrastruktur for å kunne levere de beste tjenestene. Dersom man ikke er fornøyd, er ganske enkelt å bytte sky leverandør om den interne infrastrukturen er på plass. Dette resulterer i at sky plattformer som Azure kjører automatiske programvare oppdateringer, erstatter egen hardware jevnlig og vedlikeholder for å opprettholde et konkurransedyktig produkt. Noe som gir kunder teknologi i toppklassen som beveger seg i takt med tiden.

 

Konklusjon

Fortsatt usikker på hvordan du kan dra nytte av den offentlige skyen på en måte som er til fordel for din bedrift? Cloud Checklist er en verdifull ressurs for enhver bedrift som vurderer å flytte til skyen.