Hopp til innholdet

Tilbyr banebrytende automasjon til bedrifter som vil bli datadrevne

BI Builders jobber for at bedrifter skal bli datadrevne. På den måten vil de kunne jobbe smartere, få til mer og ta ...


BI Builders jobber for at bedrifter skal bli datadrevne. På den måten vil de kunne jobbe smartere, få til mer og ta bedre beslutninger, sier Torstein Meisal Brauter, Head of Sales & Marketing i BI Builders.

 

Virksomheter bruker i dag mange ulike typer datasystemer og Excel-ark hvor det ligger gjemt mye data. Å bli datadreven handler om å inneha evnen til å fange disse dataene og deretter gjøre dem om til meningsfull innsikt, forklarer Meisal Brauter. Dette kan for eksempel gi bedrifter en bedre forståelse av kundene sine og markedet man opererer i, og kan dermed brukes til bedriftenes egen vinning.

– Det som er unikt med oss, er at vi tilbyr kundene våre en teknologi som gjør arbeidet med å fange data, konvertere det til innsikt og distribuere det tilbake til virksomheten langt mer effektivt, forteller Meisal Brauter.

 

Torstein PortrettFoto: BI Builders // Torstein Meisal Brauter, Head of Sales & Marketing 

 

Automasjon som gir selskapene kontroll

Når en bedrift innser at å samle dataene sine vil gi dem nytteverdi kan de enten velge å manuelt eksportere den ut og klippe og lime i Excel, eller det kan kodes med et egnet verktøy av spesialister. Innsamling, transformasjon og distribusjon av data krever mye koding, og det er denne koden som til slutt utgjør datastrømmene som blir til selve dataplattformen. Manuell koding er derimot tidkrevende, ressurstungt og kan lett bli feilaktig. I tillegg skaper det personavhengigheter, og det gjør vedlikehold og videreutvikling av løsningen vanskeligere og tregere.

– Og der er her et nytt begrep innen automasjon kommer inn, sier Meisal Brauter. Et automasjonsverktøy kan nemlig bygge, vedlikeholde og produsere denne koden ved å bruke de samme underliggende verktøyene og prosessene som ville blitt brukt om man gjorde det manuelt.

På denne måten kan virksomheter plutselig få evnen til å bruke data de har i dag til ny innsikt, uten at det verken må være kostnadsfullt eller ta lang tid.

 

Microsoft skytjenester i bunn

Plattformen har BI Builders bygget selv, og legger det som et slags «topplokk» på Microsofts eksisterende teknologi. De har valgt å satse på Microsoft teknologi fordi de ser på Microsoft som en av verdens ledende aktører og fordi de ser at en stor del av markedet går i den retningen.

– Vi bruker å si at vi har tillitt til at Microsofts teknologi er superbra, og at vi for øvrig ikke har muskler eller tid til å utfordre hvem som bygger best mulig databaser eller best mulig grafverktøy, sier Meisal Brauter. – Men det vi kan si er at enkelte steder på Microsoft teknologiplattformen kan vi tilføye ekstra verdi som gjør at kundene kan bruke deres verktøy enda mer effektivt. Og på den måten kombinerer vi vår teknologi med deres. En teknologi som allerede er velprøvd, fungerende og akseptert av markedet.

På den måten har BI Builders en slags komplimenterende tilnærming til markedet hvor kunden kan velge den teknologien de vil ha, mens de tilfører evne, automasjon, hurtighet, kvalitet, og muligheten til å bli datadreven og selvgående.

 

Samarbeider med Ironstone

BI Builders representerer data- og analysedelen innenfor teknologien. De trenger derfor noen til å etablere det teknologiske fundamentet hos kunden og se til at det er trygt, sikkert, raskt og effektivt. I tillegg til å passe på at brukerne som skal bruke det har tilgang til å gjøre det på en god måte, og at de har noe å vokse i. Dette kan for eksempel være Microsoft Azure som Ironstone er eksperter på. BI Builders har derfor teamet opp med Ironstone for at de skal bygge grunnmuren slik at de har en plass å plassere sin teknologi på.

– Vi må ha en teknologisk plattform som vi kan kjøre og ha teknologien vår på og da ønsker vi jo å dytte kundene våre til skyen. Men vi ønsker å være best på det vi skal være gode på, nemlig å konvertere data til innsikt, derfor trenger vi samarbeidspartnere som Ironstone som er spesialisert på skyreisen og vet hvordan det gjøres, forklarer Meisal Brauter.

Samarbeidet er noe han synes er kjempespennende, og tror en av grunnene til at det fungerer så godt er at både BI Builders og Ironstone har et veldig likt tankesett på hva som er en god kundeopplevelse. I stedet for å tenke at her kan de melke kunden for masse tid og penger, tenker de på gode kundeopplevelser og hvordan teknologien skal komme kunden til gode. I tillegg er begge selskapene opptatt av moderne teknologi og smarte tilnærminger. De er også tilnærmet lik i størrelse, noe Meisal Brauter mener skaper gode relasjoner og god forståelse mellom selskapene. Det er med andre ord enkelt å jobbe sammen, sier han, og enkelt å komplimentere hverandre i leveranser.

– Når vi har en del grunnideer og et tankegods som er avbalansert så er det veldig lett, trygt og godt å jobbe sammen.

 

20190705_1036LR2930845_SVJFoto: BI Builders // Partner

Skal ut i verden

Meisal Brauter forteller at BI Builders er på vei ut i verden. De jobber aktivt mot det utenlandske markedet og har en løpende videreutvikling av teknologiplattformen.

– Plattformen blir stadig mer fleksibel, og kundene skal ikke måtte være låst til noe spesifikt av Microsofts teknologi. Vår oppgave oppe i det hele er å tilføye banebrytende automasjon som gjør at kundene selv får evnen og får til mer, sier han, og legger til:

– Det må vi etterstrebe, og det kommer vi til å gjøre ved å integrere og støtte ny teknologi som kommer fra Microsoft. Det kommer hele tiden så her gjelder det være på hugget.

I tillegg vil BI Builders kanskje også bevege seg mot nye typer industrier og kunder som ønsker å bli datadrevne i fremtiden kan Meisal Brauter fortelle.