<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=169412&amp;fmt=gif">
Hoppa till innehållet

Lite om dig
och lite om oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Oavsett hur stort eller litet ditt företag är, måste IT hållas enkelt. Hos oss hittar du inte ord som "Multifaktorauktorisering" eller "accelererad digitaliseringsresa". Vi vill hålla processen och vår hjälp, så okomplicerad som möjligt, och då stressar vi dig så lite som möjligt! Vi tror att det är så du egentligen vill ha det. Men vilka problem kan vi hjälpa dig med?

help-hand

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Måste dina anställda lägga mycket tid på att få tag på rätt dokument?
  • Är IT något du egentligen inte har lust att tänka på?
  • Tampas dina anställda med att de inte har tillgång till det de borde ha tillgång till?
  • Lägger du mycket tid på att fundera på om ditt IT-system är säkert?
  • Upplever du att onboarding av nyanställda tar för lång tid?
  • Önskar du att du enkelt kunde ta bort all åtkomst till en medarbetare som skall sluta, med ett enda klick?
  • Lägger du mycket tid på att förbereda rapporter om IT, dokumentation och säkerhet inför styrelsemöten?

Det här är bara några av problemen vi hjälper dig med! Som du ser handlar det mest om att göra din vardag enklare, mindre stressig, mer tidseffektiv och ekonomisk!

kollegaer

Här hittar du svaren på frågor vi ofta får.

Sparar jag något om jag handlar direkt från Microsoft?

Vi har samma priser som Microsoft på licenser, men om du vill ha it för dina anställda eller dina it-system så kommer det utöver din Microsoft-licens.

Hur blir jag fakturerad?

Du faktureras utifrån antalet användare, och licenskostnaden är densamma som att handla direkt från Microsoft.

Är det enkelt att ändra antal användare?

Ja! Du ändrar snabbt antalet användare i din portal! Här kan du också enkelt lägga till eller ta bort rättigheter från anställda. Du kan också ta bort en anställd från all åtkomst om den anställde slutar arbeta hos dig.

Vad betyder fri etablering?

Det innebär att Ironstone inte tar ut någon start- eller etableringskostnad för nya kunder. Vi tar ett fast pris per månad, per användare!

Installerar ni Office-paketet för mig/oss?

Vi hjälper dig självklart att installera Office-paketet och alla andra applikationer du kan behöva! Vi vill göra det, så att du inte behöver göra det.

Låt oss snacka!

När du ringer oss kommer kanske mötas av Amna, som är en av våra fantastiska hjälpare på kundsupport!
Employee-In-Computer