Hoppa till innehållet

Hur du Maximerar Potentialen för din Applikation i Azure

Azure erbjuder ett oändligt antal möjligheter att öka funktioner, prestanda, säkerhet samt förenkla hanteringen av din ...


Azure erbjuder ett oändligt antal möjligheter att öka funktioner, prestanda, säkerhet samt förenkla hanteringen av din applikation eller tjänst. Oavsett om du funderar på att migrera din applikation till molnet eller vill utnyttja de avancerade funktioner i tjänsterna så erbjuder Azure en otrolig bredd med fler än hundra olika tjänster som inte bara kan öka potentialen för din applikation, du kan samtidigt också spara pengar.

Problemet är snarare, med så många olika möjligheter samt att tjänsterna konstant utvecklas och förändras, att ta rätt beslut för hur du ska utveckla och underhålla din applikation. Utvecklingstakten för molntjänster ger dig helt unika möjligheter och därmed också unika utmaningar. För att utnyttja den fulla potentialen i molnet så är det kritiskt att välja den rätta lösningen för just din applikation. Den här guiden är skriven för dig, för att du ska maximera nyttan av Azure för din lösning.

 

Hur kan du öka din applikations potential med specifika Azure tjänster

Framgångsfaktorer

För att använda Azure på bästa sätt så måste du först skaffa dig en grundläggande förståelse för din applikations specifika krav. För att skala ner på det till synes oändliga antalet val av tjänster i Azure så måste du först svara på följande nyckelfrågor

  1. Hur mycket kontroll behöver jag?

En nyckelfaktor när du migrerar till Azure är vilka olika nivåer av behörigheter som krävs. Det är alltid en avvägning mellan rättigheter och nivån av kontroll. Är du väldigt strikt med behörigheter så innebär det att du måste ta fullt ansvar för underhåll och skalbarheten, så var noga med att välja en nivå som motsvarar ditt behov av kontroll, hur mycket tid du har samt vad du kan delegera.

  1. Hur ser användningen av app’en ut?

För att utnyttja fördelarna med Azure så behöver du veta hur din app kommer att användas. Om du bygger en web applikation för globala användare som kräver blixtsnabb och konstant åtkomst så kommer kraven vara drastiskt annorlunda mot en applikation där användarna sitter i ett land och använder app’en sporadiskt. Undvik att betala för saker du inte använder, kartlägg hur du tror att din applikation kommer att användas innan du bygger upp den i Azure.

  1. Var ska jag köra min applikation?

Beroende på var din app kommer att köras så ställs olika krav. Det är viktigt att kartlägga om din applikation enbart kommer att köra i Azure, om det är en hybrid app som kräver åtkomst till lokala servrar eller om det till och med är så att det krävs åtkomst till tjänster hos andra molnleverantörer. Hur är det med utvecklingsmiljön, ska den köras i Azure eller körs den lokalt.

  1. Vad har jag för krav på dataåtkomst?

Azure kan optimera hur din data behandlas, men först måste du definiera vilken typ av data som ska hanteras samt vad data’n ska användas till. Ska du använda Online Transactional Processing (OTP), som används exempelvis används för att spara information om dina kunder i webshopen? Ska du använda Online Analytical Processing (OAP) för rapport och analys? Är informationen sparad i en relationsdata eller är den ostrukturerad? Förståelse för dina behov att lagra och hantera data är ett viktigt steg i att utnyttja fördelarna maximalt i molnet.

  1. Vad har jag för budget?

Du vill inte betala för onödiga tjänster som du inte använder, eller drabbas oväntade höga kostnader från din molnleverantör, så det är viktigt att planerar och räknar på din integration innan lösningen är uppe och snurrar i molnet. Azure’s pricing calculator kan hjälpa dig att beräkna kostnaden för de olika tjänsterna som du använder i molnet.

Tjänstekategorier

Nu när vi har gått igenom de olika kraven du har för din applikation så är det tid att titta på de olika lösningar som finns för att bygga din optimala arkitektur. Azure kan förenklat delas in i tre olika kategorier: infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (Paas), samt software-as-a-service (SaaS).

Infrastructure-as-a-service (Iaas)

Tjänster i den här kategorien, exempelvis Azure Virtual Machines, ger dig total kontroll över din tjänst i molnet. Det är optimalt för att köra flera applikationer på en och samma server. Det är även den enklaste vägen att migrera befintliga tjänster upp till molntjänster. Baksidan är att det kräver underhåll och är krångligare att skala ut för att öka prestandan eller tillgänglighet.

Platform-as-a-service (Paas)

Tjänster i den här kategorin är exempelvis Azure App Service Web Apps som ger dig fullt managerbara tjänster som du kan bygga din applikation direkt på. Azure tar hand om alla underliggande lager som underhåll av OS medan du får fördelarna med flexibilitet samt control över din applikation.

Software-as-a-Service

Slutligen så har vi tjänsterna i kategorin Software-as-a-Service, exempel på tjänster här är Azure Logic Apps, som tar hand om all underliggande infrastruktur i Azure. Det innebär att du kan fokusera på att skriva din kod, Azure tar hand om resten. Du får mindre kontroll över de underliggande lagren men är den bästa lösningen om du vill fokusera helt på att bygga din applikation utan att behöver fundera på all underliggande teknik.

Fördelarna med Azure

Genom att ta sig tid att gå igenom den specifika lösning som du behöver så kan du maximera nyttan i Azure för din applikation eller tjänst. Fördelarna kan vara en eller fler av nedanstående

  • Mindre investering och lägre kostnad. Genom att bara betala för de tjänster och behov som du verkligen har idag, så kan du minska dina kostnader väsentligt.
  • Växa och skala ut när kunderna blir fler och fler. Dagens moderna användare förväntar sig korta svarstider och ett enkelt gränssnitt. Tjänsterna i Azure gör det enkelt att bygga applikationer som stödjer detta samt är enkla att anpassa till olika plattformar som mobiler/surfplattor..
  • Optimal säkerhet. Utnyttja fördelarna med rätt molnlösning som gör det möjligt för dig att bygga en applikation med väldigt hög säkerhet genom avancerad övervakning och åtkomstkontroll
  • Addera ytterligare funktioner. Genom att välja rätt tjänster för att bygga din optimala applikation så är du även reda att utnyttja de nya funktioner som ständigt kommer i molnet. Din applikation kan alltid vara uppdaterad och redo att göra underverk.

Sammanfattning

När du bygger din applikation och går igenom den enorma uppsjö av möjligheter i Azure så finns hjälpen nära till hands, en cloud service provider kan hjälpa dig att ta rätt beslut på migrering, arkitektur och integration så att du kan maximera den fulla potentialen av din lösning.