11.09.2018 - MOLN

De Stora Fördelarna Med Publika Molntjänster

Det började som enbart ett nytt ”buzzword” men är nu en etablerad industri med omsättning på 154 miljarder dollar. Efter den initiala rädslan för säkerhetsluckor, så är nu molntjänster en hörnsten i många moderna företag.

Enligt Gartners Top Technology Trends för små och mellan stora företag så använder två tredjedelar nu molntjänster, samt att den sista tredjedelen tittar på att införa molntjänster i sin verksamhet framöver. Faktum är att omsättningen för molntjänster förväntas växa med 21,4% enbart det här året. Fram till 2020 så förväntas att 41% av IT-kapaciteten för större bolag kommer att köras som molntjänst, det är en ökning med 10% från dagens nivå.

Hur kommer det sig att molntjänsterna blivit så populära? Vi har hört mycket om publika moln, men här är de fem viktigaste och största fördelarna för ditt företag.

 

5 stora fördelar med det publika molnet.

 

Skalbart

Troligtvis den absolut största fördelen med publika moln är möjligheten att enkelt kunna skala upp och ner, tack vare flexibiliteten som kommer med månad baserat prenumeration. En sådan prenumeration har en minimal instegskostnad och kan avbrytas när som helst. Det gör att verksamheten kan anpassa sina IT investeringar efter det faktiska behovet. Istället för att betala för den högsta nivån av kapacitet som behövs vid enstaka tillfällen så blir kostnaden ett medel av den kapacitet som faktiskt krävs. Det är en perfekt modell för skalbarhet. När behovet ökar för extra kapacitet så behöver verksamheten inte ta investeringskostnader direkt utan kan öka dynamiskt.

 

Ökad säkerhet

Förtroendet för säkerheten i publika moln har ökat kraftigt de senaste åren. Molnleverantörer har byggt bättre proaktiva tjänster och kunderna har rapporterat betydligt positivare upplevelse. Det är till och med så att 94% av företagen säger att flytten till molntjänster har gett dem likvärdig eller bättre IT säkerhet jämfört med den tidigare tjänsten i egna datacenters. En annan studie visar att, fram till 2020, så kommer mer än 95% av brister inom IT säkerhet uppkomma tack vare handhavandefel hos kunden och inte i själva tjänsten. Det innebär att konversationen om IT säkerhet kommer att flytta sig från frågan om det publika molnet är säkert till att fokusera på hur verksamheten själva kan säkerställa att molnet används på ett säkert och effektivt sätt.

Stora molnleverantörer som har möjlighet att skala ut globalt har också möjligheten att bygga in sofistikerade IT säkerhetssystem som nyttjar teknologier som AI och Machine Learning. Det innebär också att publika molnleverantörer har möjlighet att anställa de största talangerna inom IT. De kan bygga upp dedikerade avdelningar som övervakar IT säkerheten i molnet 24/7 för att proaktivt upptäcka hot, motverka cyber-attacker och därmed minska risken för intrång och dataförluster. Utöver detta så erbjuder i stort sätt alla publika molnleverantörer möjligheter till automatiska backuper och katastroflösningar vilket ytterligare ökar stabiliteten och säkerheten i tjänsterna.

 

Innovation

Molnbaserade app’ar, tjänster och lagring ger möjlighet för företag att utnyttja den snabba tekniska utvecklingen som sker på marknaden. De företag som köper molntjänster tjänar väldigt mycket på det faktum att leverantören underhåller och ständigt uppdaterar tjänsterna, så att de kan fokusera på att utveckla sina egna produkter. Utöver detta så sparar de även pengar på att minska behoven av intern IT-personal och kostnader för egna datacenter. Dessa besparingar kan läggas till budgeten för utveckling av företagets tjänster tack vare flexibiliteten i månad baserat prenumeration.

 

Större flexibilitet

Den stora drivkraften för molntjänster de senaste åren har varit trycket på besparingar inom IT budgeten. Idag är det däremot behovet av kunna agera snabbt och flexibelt som är den stora drivkraften. I den senaste utredningen från IDG, 2018 Cloud Computing Survey, visar att de två avgörande faktorerna för verksamhetens beslut att köpa molntjänster ligger i att kunna leverera IT-tjänster fortare (71%) samt att det gör dem mer flexibla (63%). Det publika molnet hjälper företagen att bli mer flexibla tack vare två avgörande orsaker.

För det första, genom att förflytta IT-investeringarna till molntjänster så kan verksamheten minska deras investeringar och flytta det till rörliga kostnader istället. Genom den omstruktureringen så möjliggör det att företag snabbt och flexibelt kan svara på marknadens krav på dess tjänster.

För det andra, molnbaserade avtal kan avslutas väldigt enkelt, om en bra struktur för bolagets IT tjänster har byggts upp i molnet, är det också enkelt att flytta till en ny publik molnleverantör. Det innebär att publika moln eller hybridmoln kan motverka inlåsning vilket lätt kan vara fallet med On-prem lösningar och leverantörer. Det motverkar riskerna med att sitta med gammal teknisk utrustning och utdaterade lösningar.

 

Alltid den senaste tekniken

Investeringar i publika molntjänster innebär en investering i framtida teknologier. I motsatt till lokala datacenter-lösningar som ska köpas in, underhållas och bytas ut till hög investeringskostnad, så är publika molntjänster alltid up-to-date. Tack vare den höga konkurrensen som finns på marknaden för publika moln så måste molnleverantörerna konstant investera i sin infrastruktur för att erbjuda den absolut bästa tjänsten.

Om en kund är missnöjd så är det relativt enkelt att byta leverantör. Tack vare detta så tar publika molnleverantörer som Microsoft Azure, ständigt fram förbättringar, såsom automatisk patchhantering för maskiner i Azure, byter hårdvaran regelbundet samt sköter allt underhåll med minimal nertid så att kunderna alltid har den senaste tekniken till hands för att bygga sin egna lösningar.

 

Sammanfattning

Är du trots dessa 5 anledningar fortfarande osäker på om det publika molnet är ett bra val för din verksamhet? Läs då gärna vår Cloud Checklist där du får värdefulla råd hur ditt företag kan göra en förflyttning ut i molnet.

Don't miss a single update

Subscribe to our newsletter