Hopp til innholdet
Sikkerhet

Få full kontroll på alle deres enheter og reduser risikoen for angrep!

Med den nye enhetstyringen i Ironstone portalen får du total oversikt og status på alle deres enheter. Dette er ...


Med den nye enhetstyringen i Ironstone portalen får du total oversikt  og status på alle deres enheter. Dette er avgjørende for å sikre organisasjonens endepunkter og hjelper deg å proaktivt redusere risiko, og dermed øke sikkerheten.

Som en del av tjenesten «IT for Dine Ansatte» gir vi deg innsikt i bruken og sikkerhetssituasjonen til deres enheter, hvor det finnes betydelig risiko og hvordan du håndterer denne.

Vi gir deg verktøyet som gjør at du sikrer selskapets enheter og oppnår full kontroll gjennom:

  • Compliance type og status

Hvilke enheter bryter med sikkerhetskrav og er dermed non-compliant? 

Kan CFO eller andre høyrisiko brukere kompromiteres?

Vi måler eksponerte enheter og forteller deg hvor du må agere

  • Detaljer og løsning

Hvorfor er enheter non-compliant og hvordan løses det?

Du serveres en ferdig løsning for hvordan risiko reduseres og compliance oppnåes.

  • Inaktiv status

Ligger inaktive enheter ubrukte og eksponerte?

Kan verdifullt IT utstyr omfordeles eller avhendes?

  • Avansert filtrering og eksport

Søk spesfifikt på Windows maskiner eller Iphones, identifiser  enkeltpersoner, Intune policy eller compliance status.

Eksport gjør rapportering og videre analyse raskt og enkelt

 

Manage devices - Active filter 1 cropped